Få løst konflikten og genoprettet samarbejdet i din virksomhed

Vi hjælper i konflikter mellem medarbejdere, ledere, afdelinger, i ejerkredsen, bestyrelsen og i forhold til leverandør eller kunder.

Uanset hvor konflikten opstår i din virksomhed, koster den dyrt, og det er afgørende, at konflikten bliver håndteret hurtigt og effektivt – og gerne uden at nogen part taber ansigt.

Med professionel hjælp bliver I hjulpet gennem konflikten, så I hurtigt får problemet løst.

Genkender du noget af dette:

 • Der bliver brugt for meget tid på snakken i krogene, som forstyrrer opgaveløsningen, og det giver et produktivitets- og/eller kvalitetsfald, der bekymre dig.

 • Du tror på hurtig og effektiv indsats, alligevel er der gået for lang tid, inden du har fået kendskab til problemerne, og så har de vokset sig store.

 • Du ved, at der i virksomheden er konflikter, men du er tilbageholdende med at gribe ind - måske fordi du ikke ved, hvordan du får grebet det ordentligt an, eller fordi du har for travlt med andre presserende opgaver.

 • Selvom du har talt med parterne, bedt dem om at trække en streg i sandet og opfordret til samarbejde er problemet ikke løst.

 • Du er bekymret for, at konflikten påvirker jeres renommé og evne til at fastholde og rekruttere arbejdskraft.

Konfliktmægling hjælper dig med at finde en hurtig og effektiv løsning - du har to muligheder:

 1. Vi klæder dig på til selv at løse konflikten på en konstruktiv måde.
  Gennem sparring hjælper vi dig med at afdække konfliktens karakter og dybde og finde frem til den bedste og hurtigste måde at gribe ind. Vi guider dig til at sætte rammerne og lede en konstruktiv dialog mellem parterne.

 2. Vi mægler og løser konflikten med de berørte parter
  Som professionelle konfliktmæglere tager vi hånd om konflikten, så du undgår at blive blandet ind i konfliktens detaljer. Vi gennemfører en mægling, der resulterer i en aftale, som du efterfølgende kan bruge i dit ledelsesarbejde. Vi kommer med forslag til, hvordan du kan følge op på aftalen så løsningen bliver langtidsholdbar.

Med konfliktmægling får du:

 • Løst konflikten så I kan komme styrket videre med arbejdet
 • Genoprettet samarbejdet uanset om der er tale om personalet, en leder og tillidsrepræsentant, ejerkredsen eller bestyrelsen.
 • En konkret aftale mellem dem, der er i konflikt.
 • En klar plan for, hvordan du bedst følger op og kommer videre
 • Et skridt mod en sund konfliktkultur og en bedre trivsel i din virksomhed

Konfliktmægling er til:

 • Små, mellemstore eller store virksomheder
 • Iværksættere og selvstændige
 • Kommunale, regionale og statslige arbejdspladser

Når I har haft konfliktmægling i din virksomhed, vil du opleve:

 • At konflikten er løst, uden at du er blevet blandet ind i dens detaljer, der kan forstyrre dit ledelsesarbejde.
 • At du har fået ro og tilfredshed på bagsmækken.
 • At parterne har fået en ny forståelse for hinanden og derfor har lettere ved at samarbejde.
 • At du ved, hvordan du undgår tilbagefald, og at parterne igen havner i en destruktiv konflikt.
 • At du som leder ’har knækket koden’ til, hvordan du hurtigere og mere effektivt griber ind i destruktive konflikter.
Konflikt_ex_05-edited

Hvem er vi?

Vi er erfarne og højtuddannede konfliktmæglere, der har stor erfaring med at håndtere konflikter i virksomheder. Vi rådgiver og uddanner ledere og medarbejdere i at håndtere konflikter. Når det er kørt fast fungerer vi som konfliktmæglere. Vi har mange års erfaring og er kendte for vores resultatgivende, nærværende, jordnære og tillidsvækkende facon.

Din investering for at få løst problemet og samarbejdet genoprettet er...

kr. 18.000 + moms og eventuel transport.

For konfliktmægling mellem to parter inklusiv formøder med parterne og leder, et mæglingsmøde mellem parterne og opfølgende møde med leder.

For rådgivning og sparring er din investering kr. 1.650 i timen + moms og transport

Ved køb af 10 timer er prisen kr. 1.500 pr. time + moms og transport.

Er konfliktmægling pengene værd?

Din investering i konfliktmægling er kr. 18.000 – det svarer nogenlunde til, hvad det ville koste at hyre en foredragsholder en halv dag til at inspirere jer til konflikthåndtering (uden at give dig konkrete løsninger). Eller en halv månedsløn til én medarbejder, der er uproduktiv, mistrives og risikerer at bliver sygemeldt.

Sådan foregår konfliktmægling

Vi ringer dig op inden for 48 timer og afklarer, om du har brug for sparring eller konfliktmægling. Derefter aftaler vi tid og sted.

Hvis du har brug for en konfliktmægling, vil vi aftale forberedende møder med parterne og derefter med dig som leder. En uge efter vil en konfliktmægler holde mæglingsmødet mellem parterne.

Efter denne mægling vil vi vurdere, om mæglingen er slut, eller om der er brug for ekstra mæglingsmøder, før der kan indgås en aftale mellem parterne.

Når aftalen er faldet på plads afholdes et møde med parterne, dig og konfliktmægleren, hvor vi taler om, hvordan du, som leder, bedst muligt kan hjælpe parterne og sikre aftalen.

Ca. en måned efter det afsluttende møde ringer vi dig op til et statustjek og rådgiver dig i den forbindelse om, hvordan du bedst sikre dig mod tilbagefald.

Konfliktmæglerne - Virk - turkis

Mødet mellem parterne og konfliktmægleren tager op mod tre timer, og nogle gange er der behov for endnu et møde. Mødet vil ofte bestå af følgende trin:

Trin 1 - Velkomst og åbning med præsentation af proces og tilstedeværende

Trin 2 - Parter får mulighed for at fortælle og lytte til hinandens oplever

Trin 3 - Det fælles problem og rammen for fremtidigt samarbejde diskuteres og besluttes

Trin 4 - Parterne brainstormer på mulige løsninger

Trin 5 - Parterne forhandler aftalen

Trin 6 - Aftalen checkes og godkendes

Ring nu eller klik på linket

Tag telefonen og ring nu på 8877 8373 eller klik straks på linket og få hjælp til at løse jeres konflikt.

Ja tak - Jeg vil gerne have professionel hjælp til at løse en konflikt

Er du stadig i tvivl, om du skal gøre noget ved jeres konflikt?

Mangler du de sidste argumenter for, hvorfor konfliktmægling skal være din næste investering?

Fordi du tjener pengene hjem igen. Hvis dine medarbejdere fokuserer på opgaveløsningen i stedet for at være fyldt af konfliktens konsekvenser, så tjener du en masse alene på produktivitetsstigningen. Dertil kommer effekten af bedre trivsel og arbejdsglæde.

Fordi du ikke bare får en hurtigere, men også bedre og billigere løsning af konflikten, end hvis du enten lader stå til eller vælger at kører fx en personalesag, en retssag eller en voldgiftssag.

Fordi du ved at tage hånd om denne konflikt kan vise din organisation, at du er konfliktansvarlig, og at I som virksomhed er på vej mod en sund konfliktkultur, der hurtigt og effektivt løser de konflikter, der er en del af alle virksomheders arbejdsdag. Det sparer dig en masse på den lange bane.

Behov for at høre om dine muligheder for, hvordan vi kan løse en konflikt i din virksomhed?

Ja tak - Jeg vil gerne have professionel hjælp til at løse en konflikt