Få løst konflikten i jeres forening

Vi hjælper i konflikter i boligforeninger, foreningsbestyrelser, i det frivillige arbejde og mellem jeres medlemmer og ansatte. Fx når godt samarbejde eller godt naboskab har ændret sig til fjendtlighed og nytteløs kamp.

Konfliktmægling kan ændre situationen. Med professionel hjælp bliver I hjulpet gennem konflikten, så I hurtigt får problemet løst.

Måske genkender du noget af dette:

 • Et par af dine bestyrelsesmedlemmer er kommet på kant med hinanden. De har begge lagt mange kræfter i jeres forening, men samarbejdet er ulideligt, og du vil helst ikke miste nogen af dem.

 • Nogle af jeres bestyrelsesmedlemmer har set sig gale på foreningens ansatte. Du kan se, at der er fejl på begge sider, der er misforståelser og du har set eksempler på, at de bevidst generer hinanden.

 • Der er kommet en ny beboer. Han kan ikke leve med naboens støj, og de har allerede haft flere konfrontationer. Du er også blevet kontaktet af flere andre beboere i området og må konstatere, at det er ved at brede sig som ringe i vandet.

 • Der er dårlig stemning mellem jeres frivillige. Folk bagtaler hinanden, og laver alliancer på kryds og tværs. Du kan se, at de frivillige lige så stille siver ud, og det er blevet svært at rekruttere nye frivillige.

Konfliktmægling kan hjælpe jer

Ved konfliktmægling får parterne hjælp til at få snakket tingene igennem. Det er helt normalt at have svært ved at tale sammen og ikke mindst lytte til den andens version af situationen. Vi kan, som mæglere med vores tilstedeværelse, skabe et trygt rum for den svære snak og sikre, at parterne både får tid til at tale og lytte. Ofte kommer misforståelser på bordet, konflikten viser mere og andet, end parterne havde forestillet sig før mæglingen. På den baggrund finder vi sammen med parterne en ny fælles vej for, hvad der skal til, for at det fremtidige samarbejde eller samvær kan fungere.

Hvis den ene part ikke ønsker at deltage i en mægling, kan vi hjælpe med rådgivning. Her får du hjælp til, hvordan du kan skabe en forandring alene ved, at du gør noget andet, end du plejer.

Med konfliktmægling får du:

 • Løst konflikten så I kan komme styrket videre.
 • Genoprettet samarbejdet uanset om der er tale om bestyrelsen, de frivillige, medlemmerne, beboerne eller jeres ansatte.
 • En konkret aftale mellem dem, der er i konflikt.
 • En klar plan for, hvordan du følger op og kommer videre.

Konfliktmægling er til:

 • Foreningsbestyrelser og afdelingsbestyrelser i fx boligforeninger
 • Medlemmer, naboer og beboere
 • Frivillige
 • Ansatte

Når I har haft konfliktmægling, vil du opleve, at:

 • Konflikten er løst, uden at du er blandet ind i dens detaljer
 • Du har fået ro og tilfredshed på bagsmækken
 • Parterne har fået en ny forståelse for hinanden og derfor har lettere ved at samarbejde.
Konflikt_ex_05-edited

Hvem er vi?

Vi er erfarne og højtuddannede konfliktmæglere, der har stor erfaring med at mægle i foreninger, bestyrelser og for naboskabet. Vi er vant til at stå sammen med dem i svære situationer. Tilsammen har vi mange års erfaring, og vi er kendte for vores nærværende, jordnære og tillidsvækkende facon.

Din investering for at få løst problemet og samarbejdet genoprettet er…

kr. 7.000 + moms og transport

Prisen er for konfliktmægling på tre timer mellem to parter.

Langt det fleste konflikter løses på tre timer. Det er dog ikke til at sige på forhånd, om det tager ½ dag, eller om der er brug for en ekstra gang. Det afhænger af konfliktens karakter og omfang.

Er I flere parter så ring 8877 8373 og aftal en pris.

For forundersøgelse, rådgivning og sparring er din investering kr. 1.650 i timen + moms og transport

Ved køb af 10 timer er prisen kr. 1.500 pr. time + moms og transport.

Er konfliktmægling pengene værd?

 • hvis du har konflikt i din bestyrelse, som koster ineffektive møder og modarbejdelse,
  og vigtige beslutninger igen og igen bliver udsat
 • hvis det handler om naboskabet er prisen for konfliktmægling lav (både menneskelig og økonomisk), sammenlignet med stress, søvnløse nætter og flytning
 • hvis det store og vigtige korps af frivillige smuldrer, og der mangler hænder til foreningens kerneaktiviteter

Sådan foregår konfliktmægling

Vi ringer dig op inden for 48 timer og afklarer, om du har brug for rådgivning eller konfliktmægling. Derefter aftaler vi tid og sted.

Hvis I har brug for en konfliktmægling, vil vi aftale tidspunkt for forberedende snak med jer hver især. Denne snak foregår pr. telefon. En uge efter vil en konfliktmægler holde mæglingsmødet mellem jer. Efter denne mægling vil vi sammen med jer vurdere, om mæglingen er slut eller om der er brug for ekstra mæglingsmøder, før der kan indgås en aftale mellem jer.

Ca. en måned efter mæglingen ringer vi dig op til et statustjek og rådgiver dig i den forbindelse om, hvordan du bedst sikre dig mod tilbagefald.

familie ny ny

Mødet mellem jer parter og konfliktmægleren tager op mod tre timer, og nogle gange er der behov for endnu et møde. Det vil ofte bestå af følgende trin:

Trin 1 - Velkomst, hvor vi fortæller om, hvordan mæglingen foregår og skaber en tryg atmosfære

Trin 2 - I får mulighed for at fortælle og lytte til hinandens oplevelse af konflikten

Trin 3 - Sammen med jer finder vi frem til det fælles problem og lægger rammen for løsning af jeres konflikt.

Trin 4 - Vi hjælper jer med at finde mulige løsninger

Trin 5 - Vi hjælper jer med at finde frem til en aftale, I begge er tilfredse med

Trin 6 - Aftalen tjekkes og godkendes

Konfliktmægling kan foregå online.

Ring nu eller klik på linket

Tag telefonen og ring nu på 8877 8373 eller klik straks på linket og få hjælp til at løse jeres konflikt.

Ja tak - Jeg vil gerne have professionel hjælp til at løse en konflikt

Er du stadig i tvivl, om du skal gøre noget ved jeres konflikt?

Måske tror du ikke på, at parterne er villige til at flytte sig. Måske tvivler du på, at det kan nytte noget. Vores erfaring er overraskende positive. På et mæglingsmøde bliver der skabt et rum, som giver nye muligheder. Så jo, det nytter!