Gratis konfliktcaféer i 2023 for ledere og HR-konsulenter

Alt samarbejde kan give konflikt. Konfliktcaféerne giver dig vigtig inspiration til at finde, sortere og løse konflikter på din arbejdsplads. Vi ser også på rollerne for leder, medarbejdere og HR-konsulent. Vi byder på kaffe og sødt på Gugvej 158 i Aalborg.

Mægling - et genialt ledelsesredskab
9. marts kl. 15 - 17

Griber du ind når dine medarbejdere er i konflikt? Manglende indgriben har store konsekvenser i form af mistrivsel, sygemeldinger og dårlig kvalitet i kerneopgaven. Direkte dialog og den mæglende tilgang er et genialt redskab til at bringe alle parter sammen til selv at tage ansvar for og finde en fælles løsning. 
På denne konfliktcafé sætter vi fokus på:
- Prisen for at lade stå til
- Mod og redskaber til åben konfrontation
- Mægling som metode i ledelsesarbejdet

TILMELD dig på: kontakt@konfliktmaeglerne.dk

Få medarbejderne til selv at løse deres konflikter
27. april kl. 15 - 17

I hvor høj grad er dine medarbejdere afhængig af dig for at løse deres konflikterne? Risikerer din pressede kalender at udskyde løsning af medarbejderkonflikter og er du klar over at uløste konflikter ofte ender i mobning, ineffektivitet og sygefravær? Konflikter løses bedst og hurtigst ved kilden. Vi sætter fokus på hvordan du skaber en sund konfliktkultur med forebyggelse og feedback. 
På denne konfliktcafé arbejder vi med:
- Lederen som rollemodel
- Medarbejdernes nødvendig viden og redskaber
- Kollegernes pligt til at blande sig

TILMELD dig på: kontakt@konfliktmaeglerne.dk

Sådan håndterer du krænkende handlinger
28. september kl. 15 - 17

Mobning, sexuel chikane og andre krænkelser er et problem på mange arbejdspladser selvom trivselsmålingen siger noget andet. Iværksætter du advokatundersøgelser eller sætter du fokus på parternes behov og inviterer til mægling? Få indblik i forebyggelse og den genoprettende tilgang, som giver parterne mulighed for selv at spille en aktiv rolle, så samarbejdsrelationen kan repareres eller afsluttes med værdighed. 
Konfliktcaféen sætter fokus på:
- Den mæglende tilgang frem for advokatundersøgelser
- God praksis og hvorfor nultolerance er destruktivt og kortsigtet
- Krav til dig og dit første skridt til en genoprettende praksis

TILMELD dig på: kontakt@konfliktmaeglerne.dk

Bliv bedre til at tackle konflikter på din måde
30. november kl. 15 - 17

Er du konfliktsky, undvigende, tromlende eller problemløsende når du møder besværlige personer eller udfordrende adfærd? Din konfliktstil er ofte ubevidst og noget der sker automatisk, hvis du bliver presset og måske pludselig, uden varsel, lander i en konflikt. Bliv bevidst om din konfliktstil og få større mulighed for at agere konstruktivt i vanskelige og konfliktfyldte situationer.
På denne konfliktcafé kan du gratis teste din konfliktstil og vi sætter fokus på:
- De fem konfliktstile og deres fordele og ulemper
- Din egen konfliktstil
- Udviklingsveje og personlig strategi for konfliktledelse

TILMELD dig på: kontakt@konfliktmaeglerne.dk

Konflikt_ex_04-1--edited

Hvem er vi?

Vi er erfarne og højtuddannede konfliktmæglere, der har stor erfaring med at håndtere konflikter i virksomheder. Vi rådgiver og uddanner ledere og medarbejdere i at håndtere konflikter. Når det er kørt fast fungerer vi som konfliktmæglere. Vi har mange års erfaring og er kendte for vores resultatgivende, nærværende, jordnære og tillidsvækkende facon.

Tilmeld dig

Konfliktcaféerne er Konfliktmæglernes tilbud til alle ledere og HR-konsulenter med interesse i konfliktløsning og dialog. Du får vigtig inspiration til at løse konflikter i din organisation og et sted, hvor du kan få sparring på egne dilemmaer. 

Vi byder på kaffe og sødt på Gugvej 158 i Aalborg.

Tilmelding er påkrævet pga. begrænset antal pladser. TILMELD dig på: kontakt@konfliktmaeglerne.dk