Konfliktmæglernes mission og værdier

Konfliktmæglernes mission:

  • Vi vil hjælpe flest mulige mennesker med at få løst de konflikter, der står i vejen for et godt liv både privat og på arbejdsmarkedet.
  • Vi vil hjælpe mennesker med at forstå konflikters væsen og klæde dem på til at komme igennem konflikter i stedet for at frygte dem.
  • Vi vil bidrage til en medmenneskelig omgangsform, hvor uenighed og behov udtrykkes og mødes med venlig nysgerrighed frem for frygt og aggression.


Centrale værdier:

  • Ydmyghed over for hvor svært det er at omsætte teori til praksis i det levede liv
  • Troværdighed i forhold til at vi ved, hvad vi snakker om, og vi lover ikke mere, end vi kan holde.
  • Faglighed fordi vi er professionelle og følger en evidensbaseret metode.