Få hjælp til at løse en konflikt

Vi hjælper jer med at løse jeres konflikter - sammen.

Måske er samtalen gået i stå, relationen blevet beskadiget eller samarbejdet blevet vanskeligt. Det kan være på jobbet, i familien, i foreninger eller med naboen. Konflikter kan være ødelæggende. Derfor kan vi hjælpe dig med at løse din konflikt og få det godt igen med din kollega, leder, nabo eller familierelation.

Hvad er konfliktmægling?

Konfliktmægling er en effektiv metode til at løse en konflikt på. Det er en hurtig og effektiv måde at løse konflikter på uden dyre personalesager, retssager eller voldgiftssager. Selvom konflikten synes så stor, at den er uoverkommelig, så løses ca. 75 % af alle sager, hvis begge parter er villige til at indgå i en mægling.

Vi tilbyder

Vi kan hjælpe dig med både konfliktmægling og – rådgivning.

Vi tilbyder korte ventetider, fuld fortrolighed, upartiskhed, omsorg og respekt for alle parter.

 Konfliktmægling bygger på at:

  • Parterne kan bedst selv, hvis de får hjælp udefra
  • Der skal være dialog i et personligt møde
  • Der er forskellige opfattelser af konfliktens årsag, og de skal deles og begrundes
  • Fortiden skal med, men hovedvægten skal være på en konstruktiv fremadrettet løsning
  • Man skaber løsninger, som alle parter er tilfredse med, og hvor ingen kommer til at gå derfra som taber. 
Konflikt_ex_05-edited

Hvem er vi?

Vi er erfarne og højtuddannede konfliktmæglere, der har stor erfaring med at håndtere konflikter i virksomheder, familier og foreninger. Vi rådgiver og uddanner i at håndtere konflikter. Når det er kørt fast fungerer vi som konfliktmæglere. Vi har tilsammen mange års erfaring og er kendte for vores resultatgivende, nærværende, jordnære og tillidsvækkende facon.

Kontakt os

 88 77 83 73
 kontakt@konfliktmaeglerne.dk 
 Gugvej 158 DK-9210 Aalborg SØ

https://www.facebook.com/konfliktmaeglerne