Hvem er Konfliktmæglerne?

Konflikt - Billede 9 (7)

Charlotte Dalsgaard er rådgiver, mægler og partner i Konfliktmæglerne. Uddannet erhvervssociolog (cand.techn.soc.), stresscoach, traumerådgiver og konfliktmægler. Charlotte har 35 års erfaring som ekspert i at skabe gode relationer. Hun rådgiver og uddanner i at håndtere konflikter. Når det er kørt fast, fungerer hun som konfliktmægler. Hun har erfaring med at arbejde med konflikter i såvel store som små grupper og med at coache ledere. Charlotte er kendt for sin nærværende, jordnære og tillidsvækkende facon. Hun evner at favne mennesker, der hvor de er, og at tale i et sprog, der er tilpasset de mennesker, hun arbejder med. Hun siger tingene, som de er. Nogen kalder det ”at kalde en spade for en spade”. Med lethed, faglig dybde og en god portion stædighed, skaber hun forandringer, der rent faktisk kan ses og føles i praksis. Charlotte lykkedes med at få mennesker til at gå trygt ind i konflikter. De opnår derved et konstruktivt udbytte af de uenigheder, der ligger i alle relationer.

Susanne (2)

Susanne Mortensen er rådgiver, mægler og partner i Konfliktmæglerne. Uddannet Master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Susanne har 30 års erfaring i myndighedsrollen og ved hvor afgørende, det er for borgere, hvordan de bliver mødt. Hun træner personalegrupper når stor faglighed ikke følges af rutiner, i venlig og imødekommende tilgang og lærer dem hvordan konfliktniveauet holdes nede - til glæde for både borgere og medarbejdere. Susanne har siden 2016 fungeret som konfliktmægler, primært i familiesager. Susanne er kendt som en rolig og kompetent mægler. Hun er varm, behagelig, rolig og yderst empatisk. Hun udviser stort overskud og stærk faglighed og går til alle opgaver med seriøsitet og åbenhed. Og hun møder alle typer mennesker, som de er, og er i stand til at formidle og tilpasse kommunikationen til forskellige modtagere. Dem der har brugt Susanne som mægler giver udtryk for, at de har følt sig set og hørt og behandlet med respekt og upartiskhed.