Få løst konflikten i familien

Fastlåste konflikter skaber afstand og dårlig stemning. De kan fylde hele ens hverdag med følelser som afmagt, vrede, sorg og nogle gange had. Kontakt og samvær er blevet svær - måske umulig.

Konfliktmægling kan ændre situationen. Vi er erfarne og uddannede konfliktmæglere, der kan hjælpe jer. Vi tilbyder korte ventetider, fuld fortrolighed, upartiskhed, omsorg og respekt for alle parter.

Måske genkender du noget af dette:

 • Du er kommet på kant med en af dine nærmeste (forældre, børn, søskende, partner), og jeres dårlige relation slider på dig, uden du kan se en vej ud af det.

 • Du har store problemer med kommunikationen med dit barns far/mor, efter jeres skilsmisse. Og du kan se at jeres fælles barn mistrives. Noget må der gøres.

 • Efter den sidste af dine forældre er død, og deraf følgende oprydning og bodeling, har du ikke kunnet være i stue med dine søskende. Det er du rigtig ked af og forstår ikke, hvordan I er endt der.

 • Du har mistet kontakten til dit voksne barn, det føles ubærligt. Nu har du så fået et barnebarn, som du aldrig har set. Du vil gerne gøre et nyt forsøg på kontakt, men er meget bange for at ødelægge en måske sidste chance.

Konfliktmægling kan hjælpe jer

Ved konfliktmægling får du og den anden part hjælp til at få snakket tingene igennem. Det er helt normalt at have svært ved at tale sammen og ikke mindst lytte til den andens version af situationen. Vi kan, som mæglere med vores tilstedeværelse, skabe et trygt rum for den svære snak og sikre, at I både får tid til at tale og lytte. På den baggrund finder vi sammen med jer en ny fælles vej for, hvad der skal til, for at det fremtidige samarbejde eller samvær kan fungere. 

Hvis den anden part ikke ønsker at deltage i en mægling, kan vi hjælpe med vores rådgivning. Her får du hjælp til, hvordan du kan skabe en forandring alene ved, at du gør noget andet, end du plejer.

Med konfliktmægling får du:

 • konflikten løst på en måde, som giver en gensidig tilfredsstillende løsning
 • fortalt din version, i trygge rammer og med hjælp til at være i den svære situation
 • forståelse for den anden parts behov og interesser, så samværet bliver lettere
 • en fælles aftale om, hvad I helt konkret gør og ikke gør fremover

Konfliktmægling kan hjælpe i mange situationer, i...

 • skilsmisse, samvær og samarbejde om børnene
 • livet i familien med store børn
 • arvesager og økonomiske spørgsmål
 • konflikter mellem søskende og på tværs af generationer

Når I har haft konfliktmægling, vil du opleve, at:

 • du er afklaret, og at du har fået ro og mere overskud
 • du har fået en succesoplevelse med, at konflikter ikke behøver at være farlige eller uløselige
 • konfliktløsning ikke behøver at være en langstrakt og tidskrævende proces (et møde á 3 timer kan gøre en forskel)
Konflikt_ex_05-edited

Hvem er vi?

Vi er erfarne og højtuddannede konfliktmæglere, der har stor erfaring med at mægle i familiekonflikter. Vi er vant til at stå sammen med familier i svære situationer. Tilsammen har vi mange års erfaring, og vi er kendte for vores nærværende, jordnære og tillidsvækkende facon.

Din investering for at få løst konflikten er:

7.000 kr. for ½ dag (3 timer), der som udgangspunkt deles mellem parterne, så hver part betaler 3.500 kr. Beløbet er inklusiv moms. Langt de fleste konflikter løses på ½ dag.

Det er dog ikke til at sige på forhånd, om det tager ½ dag, eller om konfliktmæglingen må opdeles og gennemføres over flere dage. Det afhænger af konfliktens karakter og omfang.

Din investering for rådgivning er kr. 1650 pr timer inkl. moms.

Er konfliktmægling pengene værd?

 • hvis du har konflikt med dine nære, fx børn, forældre eller søskende, så påvirker konflikten gerne mange personer. Hvordan sætter man pris på livskvalitet eller spild af godt liv? Den tid, som kan bruges på grublerier og tristhed, kan jo koste dyrt.

 • hvis det handler om parforholdet eller ægteskabet, er prisen for konfliktmægling lav (både menneskelig og økonomisk), sammenlignet med skilsmisse, bodeling eller en retssag.

 • hvis det handler om en vanskelig skilsmisse, og dine børn er i klemme, er det måske vigtigere end en dyr vinterfrakke.

Sådan foregår konfliktmægling

Vi ringer dig op inden for 48 timer og afklarer, om du har brug for rådgivning eller konfliktmægling. Derefter aftaler vi tid og sted.

Hvis I har brug for en konfliktmægling, vil vi aftale tidspunkt for forberedende snak med jer hver især. Denne snak foregår pr. telefon. En uge efter vil en konfliktmægler holde mæglingsmødet mellem jer. Efter denne mægling vil vi sammen med jer vurdere, om mæglingen er slut eller om der er brug for ekstra mæglingsmøder, før der kan indgås en aftale mellem jer.

Ca. en måned efter mæglingen ringer vi dig op til et statustjek og rådgiver dig i den forbindelse om, hvordan du bedst sikre dig mod tilbagefald.

Konfliktmæglerne - Familie

Mødet mellem jer parter og konfliktmægleren tager op mod tre timer, og nogle gange er der behov for endnu et møde. Det vil ofte bestå af følgende trin:

Trin 1 - Velkomst, hvor vi fortæller om, hvordan mæglingen foregår og skaber en tryg atmosfære

Trin 2 - I får mulighed for at fortælle og lytte til hinandens oplevelse af konflikten

Trin 3 - Sammen med jer finder vi frem til det fælles problem og lægger rammen for løsning af jeres konflikt.

Trin 4 - Vi hjælper jer med at finde mulige løsninger

Trin 5 - Vi hjælper jer med at finde frem til en aftale, I begge er tilfredse med

Trin 6 - Aftalen tjekkes og godkendes

Konfliktmægling kan foregå online.

Ring nu eller klik på linket

Tag telefonen og ring nu på 8877 8373 eller klik straks på linket og få hjælp til at løse jeres konflikt.

Er du stadig i tvivl om, du skal gøre noget ved jeres konflikt?

Måske tror du ikke på, at den anden part er villig til at flytte sig. Måske tvivler du på, at det kan nytte noget. Og måske er du bange for at blive skuffet endnu engang. Disse bange anelser møder vi ofte. Vores erfaring er overraskende positive. På et mæglingsmøde bliver der skabt et rum, som giver nye muligheder. Så jo, det nytter!

Skam over at have en smertelig konflikt holder dig måske tilbage for at gøre noget aktivt ved konflikten. Måske tænker du, at du er en fiasko, når du ikke kan finde ud af at løse konflikten selv. Og at det kun er dig, der ikke kan finde ud af det. Vi ved, at konflikter er et livsvilkår, og at vi alle i løbet af livet løber ind i konflikter af en eller anden art. Så derfor er det ikke flovt at have en konflikt, men til gengæld vigtigt at tage fat på den - og få den nødvendige hjælp. Hellere før end siden.